Frontrunners

Geen ziel, geen zaligheid

 

Succesvolle bedrijven (merken) hebben Ziel. Een sterke Ziel (identiteit) vindt zijn oorsprong in een overtuiging, streven, opvatting, inzicht, geloof, mentaliteit, bijzondere vaardigheid of gedachtegoed. Deze bedrijven/merken inspireren. Medewerkers en klanten hebben er een band mee. Bedrijven en merken met een Ziel zijn vrijwel altijd succesvoller dan bedrijven waarbij de Ziel niet sterk ontwikkelt is.

Wat is identiteit ?

Een identiteit is een uniek innerlijk.
Om met Descartes te spreken : Cogito Ergo Sum.  Ik Denk, dus Ik Besta. Behalve dat mensen hun eigen identiteit ontwikkelen doen bedrijven,  organisaties en producten (merken) dat ook.
Vooral de vraag of de identiteit nog wel actueel en relevant is komt om de paar jaar aan de orde. Dan wel speelt een rol bij startende ondernemingen.

Waarom is een sterke identiteit belangrijk ?

Wil een onderneming of merk succesvol zijn dan heeft het een uniek innerlijk (identiteit) nodig. Dit legt de basis voor succes op de markt, maar ook naar talent, en de relatie met andere stakeholders.
Minstens zo belangrijk is het feit dat de identiteit zijn oorsprong vindt in een visie die door iedereen gedragen wordt. Als we dus stellen in ons boek Frontrunners “Marktleiders hebben een sterke identiteit” dan beschouwen we dat in eerste instantie als een ‘intern’ vertrekpunt.

De identiteit van een bedrijf vormt de basis voor een aantal belangrijke aspecten:
1. de strategische richting van het bedrijf
2. de cultuur en de motivatie van medewerkers.
3. als vertrekpunt bij innovatie en productontwikkeling
4. als vertrekpunt voor de marketing, communicatie en sales.
5. voor het aantrekken van talent
6. als platform voor het (corporate) merkbeleid.

De erosie van de Ziel

In de praktijk zien we dat de Ziel en dus de identiteit van een onderneming (merk) soms op de achtergrond raakt, verwatert. Aan slijtage onderhevig is. Niet meer wordt gedragen door de medewerkers en herkent door de markt. En dat is het begin van een tanend succes. Heel vaak blijkt dan ook dat het merk, dat zijn basis vindt in de identiteit, aan kracht inboet. Het is dan tijd om de identiteit van een nieuwe dynamiek te voorzien. De Ziel is immers het meest waardevolle dat een onderneming (merk) bezit.
 

Hoe een sterke corporate identiteit te bouwen ?

 

Waarom bestaan we ? Wat willen we realiseren ? Welke cultuur is daarvoor nodig? Waar zijn we knap in ? Wat is onze maatschappelijke betekenis ? Hoe heten we ? Wat is ons karakter ? En hoe zien we eruit ? Dit zijn de 8 facetten die bepaald dienen te worden voor een sterke corporate identiteit.

Lees verder

Identiteit, storytelling en media

 

Om een identiteit te laten beklijven wordt steeds vaker content marketing gebruikt. Het verreweg belangrijkste aspect van content marketing is storytelling. Wat is het en waarom is het effectief?

Lees verder

Identiteit en persoonlijkheid Frontrunners

De relatie die mensen met merken (kunnen) hebben is vergelijkbaar met de relatie die mensen met elkaar hebben. Over karaktereigenschappen die relevant zijn en de basis vormen voor het type relatie dat men nastreeft met de doelgroep.

MEER →

Over visie en missie Frontrunners

Missie en visie worden nog al eens met elkaar verwisseld. Wat de ene een missie noemt, is voor de ander de visie. Toch zijn de verschillen aanzienlijk. 

MEER →

De Identity Scan Frontrunners

Hoe actueel, relevant en inspirerend is uw identiteit ? Met onze Doe-het-Zelf questionnaire/scan krijgt u een inzicht in de actualiteit en relevantie van de identiteit van uw merk en/of onderneming. 

MEER →