Frontrunners

Hoe een sterke corporate identiteit te bouwen ? 

 

De corporate identiteit kent 8 facetten :

1. Waarom bestaan we ( visie)?

2. Wat willen we realiseren ( missie) ?

3. Welke cultuur ( waarden) is daarvoor nodig?

4. Waar zijn we knap in ( competenties)?

5. Wat is onze maatschappelijke betekenis ?

6. Hoe heten we ( naamgeving) ?

7. Wat is ons karakter ( persoonlijkheid) ?

8. Hoe zien we eruit ( visuele identiteit, symboliek)?

 

Visie, missie, cultuur en competenties zijn de dimensies van de strategische identiteit. Zij vormen de normatieve kant en liggen voor een langere periode vast. De pijlers onder de onderneming. De naam, visuele identiteit ( logo/huisstijl) en merkpersoonlijkheid vormen de tactische kant van de onderneming terwijl de ‘maatschappelijke betekenis’ hier tussenin zit.

 

 

 

De kern van de strategische identiteit : visie en cultuur 

Een uitvoerige beschrijving van de 8 facetten staat in het boek Frontrunners ( Eigenschap 5), thans staan we stil bij de 2 belangrijkste pijlers onder elke onderneming : visie (geloof) en cultuur.

 

Bij een succesvolle onderneming gaan visie en cultuur hand in hand. Met andere woorden als een onderneming over een sterke identiteit beschikt dan bezit het een krachtige cultuur en een sterk geloof. A Big Dream and a Big Culture.

 

Waar staan deze twee pijlers voor?

Cultuur staat voor tradities, gewoonten, symbolen en waarden.

Geloof vormt het bestaansrecht van de onderneming. De lange termijn visie.  Het weet waarvoor het bestaat. Het weet wat het wil, wil veranderen of wil bijdragen.

Er bestaan talloze andere begrippen voor visie die in dit verband gebruikt worden : oorsprong, motief, DNA, the reason to exist, echtheid, oprechtheid, wezenlijk, onaantastbare kern, authenticiteit, essentie, kern, aard, gedachtegoed. Of Ziel.

En al deze begrippen zijn ( min of meer) juist.

 

Een onderneming moet een visie hebben anders is ze stuurloos. Daarnaast moet een onderneming ook een bepaalde cultuur bezitten die de energiebron of inspiratie vormt om de droom of het gedachtegoed te realiseren. Want om een geloof, droom of gedachtegoed tot leven te brengen en te vertalen naar een product of dienst is een bepaalde ondernemingscultuur onmisbaar.

 

Dus de visie (waarom bestaan we) en de cultuur ( hoe te realiseren ) moeten een twee eenheid vormen om iets te kunnen bereiken.

 

Om mensen te laten samenwerken en daarmee een bepaald doel te bereiken is ooit het concept van de ‘onderneming’  bedacht.

 

Om een onderneming goed te laten functioneren zijn vervolgens visie en cultuur de pijlers. Over de cultuur (waarden van een onderneming) verwijzen we graag naar de Corporate Values Selector.