Frontrunners

Identiteit,  storytelling en media.

 

Om een identiteit te laten beklijven wordt steeds vaker content marketing gebruikt. Het verreweg belangrijkste aspect van content marketing is storytelling. Wat is het en waarom is het effectief?

De digitale technologie maakt het thans mogelijk om een echte dialoog met de klant te hebben. Dat is een nieuw fenomeen. Heel lang was dat nauwelijks aan de orde, in het tijdperk van de interruption marketing vond deze dialoog amper plaats. Bedrijven waren lastig te bereiken en spande zich ook niet echt in omdat te verbeteren. Men kon slechts met de voeten stemmen als men niet tevreden was : het product niet meer kopen. Ook waren bedrijven behoorlijk klachtenresistent. Klachten hadden een geringe reikwijdte en leverde niet veel schade op. Extreme gevallen daar gelaten.

De communicatie met de markt was vooral zender gedreven en eenzijdig. Uitwisseling van gedachten en ideeen was schaars.

Dat is definitief verandert, een zeer belangrijke reden wordt gevormd door het feit dat een klant als gevolg van het internet en de sociale media zelf ook een medium geworden is. Met een groot bereik. De klant kan zijn menig uitspreken en wordt gehoord. Dat is nieuw. Bovendien, er wordt geluisterd. Zowel in de positieve als in de negatieve zin. En er zijn zeer velen die luisteren. 

Het is tegenwoordig mogelijk tegen relatief lage kosten om van een bestaande klant een zeer tevreden klant te maken. Een fan zelfs. Dat heeft zeer aanzienlijke voordelen. Waarom is dat van groter belang dan in het pre-digitale tijdperk? 

 

Een tevreden klant communiceert de tevredenheid naar zijn/haar netwerk. En dat is met de komst van de social mediawebsites, bedrijvenwebsites en blogs aanzienlijk toegenomen. Het aantal reviews dat jaarlijks bekeken wordt op social media als Yelp, TripAdvisor, BestBuy, Booking, Airbnb, Angie’s List, Kieskeurig en dergelijke loopt in de honderden miljoenen.

De klant kan als een medium fungeren voor het merk. 

Er is dus een belangrijke reden om engagement na te streven : uw klant wordt zowel fan als medium van uw merk. En dat blijkt uitermate effectief en efficient. Zeker in vergelijking met de paid media.

Naar analogie van de bekende stelling van McLuhan ‘the message is the medium’ is onze stelling ‘ the client is the medium’.

 

De tweede reden is dat het dankzij het internet mogelijk is geworden om veel meer te vertellen over het merk-product-bedrijf dan in de periode van de paid media, de interruption periode, mogelijk was. Om te beginnen is dat schier onbetaalbaar en de offline media zijn daar ook veel minder geschikt voor dat de online media. Online leent zich uitstekend voor storytelling en dat zien we dan ook. Bovendien was de onmogelijkheid tot interactie van de offline media ook een belemmering. Nu leert men razendsnel of datgene dat men vertelt ook beklijft. En kan er worden bijgestuurd. Met de off-line media is er geen sprake van interactie en is bijsturing altijd te laat. Het simpele feit dat de online media veel beter geschikt zijn om op een journalistieke, meer inhoudelijke manier te communiceren met klanten heeft een nieuwe bedrijfstak doen ontstaan ; content marketing of content branding. Dat laatste begrip heeft mijn voorkeur. 

 

De interactie tussen bedrijven en consumenten is enorm toegenomen. Niet alleen in de vorm van reviews maar consumenten nemen in toenemende mate zelf ook direct contact op met ondernemingen. Zeker als ze fan zijn. En deze dialoog levert een bijdrage aan een intensievere relatie. De Linkedin pagina van IBM heeft 1.7 mio volgers, Zara 42.000 en Harvard University 422.000 terwijl de Facebook pagina van TEDx 4.6 mio likes heeft. Het zijn maar een paar voorbeelden die laten zien dat er tussen bedrijven en klanten sprake is van echt contact. Dat in veel gevallen ook leidt tot een dialoog.

Het laat ook zien dat merken op het internet heel goed worden gevolgd. 

Zo telden we enige honderden verschillende IBM communities, waarbij in elke community het bedrijf IBM centraal staat. Veel van deze communities hebben zowel een lokaal als een internationaal karakter. En wat voort IBM geldt, gaat ook op voor heel veel andere bedrijven en merken.

Door de IC technologie is het voor bedrijven mogelijk geworden om tegen geringe communicatiekosten contact met consumenten/klanten te hebben. Dat werkt andersom natuurlijk ook zo. En derhalve is het ook mogelijk om de ‘story’ van uw bedrijf via de digitale media bekend te maken en te laten beklijven middels content marketing.