Frontrunners

Verwarring over visie en missie

 

Missie en visie worden nog al eens met elkaar verwisseld. Wat de ene een missie noemt, is voor de ander de visie. Toch zijn de verschillen aanzienlijk. Een goed voorbeeld van het verschil is het project van de NASA om een man op de maan te brengen. Ten tijde van president Kennedy bleek dat de Russen een ernstige bedreiging vormde voor de leidende positie van de VS, ze lanceerde als eerste een man in de ruimte ( Yoeri Gagarin) en hadden in Cuba, de achtertuin van de USA, een fors aantal atoomraketten geinstalleerd. 

 

De Amerikanen waren niet langer overtuigd dat ze de sterkste natie op aarde waren. Kennedy zag dat als een reëel risico op een 3de wereldoorlog. Hij ontwikkelde toen de volgende visie : “De V.S. moet een technologische voorsprong verwerven”.  En daarmee de leidende natie worden of blijven. En dat was belangrijk om een 3de wereldoorlog te voorkomen. We noemen dit een visie, maar we kunnen het ook een inzicht noemen. In zeer veel opzichten zijn visie en inzicht hetzelfde. Op basis daarvan formuleerde hij de missie : Let’s go to the moon.

 

Dit laat zien wat het verschil is tussen een visie en een missie. Het gedachtegoed was om de leidende natie te blijven. De missie was dit te doen door een man op de man te zetten. Dat zou immers een technologische sprong vragen van een enorme omvang en betekenis. De missie van Kennedy slaagde volledig en droeg in sterke mate bij aan de technologische voorsprong die de VS nog altijd heeft.

 

Als de VS de behoefte zou voelen deze voorsprong nog verder uit te bouwen dan zal het kiezen voor een nieuwe missie. Waarschijnlijk zal deze zijn gericht op hele nieuwe technologieën zoals de nanotechnologie, robotica of de energie technologie. Een missie is een onmiskenbare onderdeel van de identiteit en hoort naast visie, cultuur en competenties tot de 4 dimensies van de strategische identiteit van een onderneming.