Frontrunners

Masterclass en lezingen


Het actualiseren van de identiteit van een onderneming/organisatie of van een merk kan men zelf uitvoeren of daarbij de hulp inroepen van de vKralingenCompany.

Dat kan op 3 niveau’s :

1.    U kunt zich laten inspireren door een lezing van circa 45 minuten en daarna met uw team zelf de uitwerking oppakken.

2.    U kunt een masterclass organiseren die een ½ dag duurt waarbij er dieper op de materie wordt ingegaan en er veel voorbeelden aan bod komen.

3.    U kunt een workshop organiseren van een dag waarbij de identiteit van de onderneming (merk) merk in groepsverband wordt bepaald. In dit geval worden ook de Visie en Missie in gezamelijk overleg ge(her)formuleerd.

4.    De laatste mogelijkheid is het adviestraject waarbij van te voren wordt bepaald waar de uitdaging ligt en maken we een Plan van Aanpak.

De kosten zijn afhankelijk van het soort organisatie. Voor scholen en universiteiten alsmede voor charitatieve instellingen wordt een ander tarief gehanteerd dan voor ondernemingen.