Frontrunners

Positionering 2.0

Nieuwe inzichten in de strategie van het positioneren.

De term positioneren refereert oorspronkelijk aan de plaats die een product inneemt in de markt. In feite geeft het weer op welke behoefte-cluster of marktsegment het merk is gericht. Heineken is gericht op het behoefte-cluster ‘mannen die internationale dynamiek zoeken’ en Paradontax is gericht op het behoefte-cluster ‘tandvlees bescherming’. U ziet dat Heineken zich richt op een mentaal behoefte-cluster en Paradontax op een meer fysiek behoefte-cluster.


De term positioneren komt uit de economische wetenschap waar marktstructuren, concurrentie en productdifferentiatie onderwerp zijn van studie.

De economische invalshoek van het begrip positioneren valt ook samen met het fenomeen dat markten altijd segmenteren en uiteen vallen in meerdere behoefteclusters. Meestal 4-5 grotere clusters en een aantal niches. Bij positioneren kiest men ervoor te gaan ‘concurreren’ binnen een bepaald behoeftecluster.
In 1983 introduceerde de Amerikanen Trout & Ries het begrip positioneren vanuit een andere invalshoek. Ze noemde positioneren “The battle for your mind” en schreven een boek dat niet uitging van de plek die een merk inneemt in een bepaalde markt, ze hielden zich bezig met de vraag welke plek het merk inneem in het brein van de consument of klant. Dus in plaats van de plek in de markt gaat het Trout &Ries om een plek in het brein. En dat relatief tov de concurrentie. Daarbij gaat het om twee zaken :
1. welk beeld (perceptie) heeft de consument van het merk en
2. hoe sterk is de voorkeur voor het merk.

Lees verder

Gepassioneerde Expert


Merken ( bedrijven) zijn succesvol als ze zich ontwikkelen tot een gepassioneerde expert. Consumenten zijn daar gevoelig voor. Men kan een Gepassioneerde Expert worden als het merk een Ziel heeft die betekenisvol en inspirerend is. Een Ziel die aangeeft wat het ultieme maatschappelijke of menselijk doel is van het merk.

Lees verder

Social Super Brands Frontrunners

Merken zullen niet alleen op mentale, expressieve, emotionele en functionele behoeften moeten inspelen, er komt een belangrijke behoefte bij : de sociale betekenis van het merk. Daarom verwachten wij dat er een hele nieuwe categorie merken zal ontstaan : Social SuperBrands.

MEER →

Merk identiteit Frontrunners

Omdat we de overtuiging zijn toegedaan dat merkidentiteit en merkpositionering in elkaars verlengde moeten liggen hebben we voor de ontwikkeling van een merkidentiteit een aparte werkwijze ontwikkelt...

MEER →

Brand Personality Selector Frontrunners

De relatie die mensen met merken (kunnen) hebben is vergelijkbaar met de relatie die mensen met elkaar hebben. Betekenisvolle merken beschikken net als mensen over een karakter. 

MEER →